AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 105 Dwukomorowa oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 6–8 m. Możliwość ustawienia kąta świecenia (0 0 , 5 0 , 10 0 od pionu i poziomu). Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego stanowi konwekcyjny radiator. Klosz z hartowanego szkła. Źródło światła: panel LED z systemem soczewek i odbłyśnika formującego wymaganą bryłę światła. Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, placów. Dzięki uniwersalnej formie pasuje do stylowego i nowoczesnego otoczenia. Double-chamber LED fixture adapted to be mounted on a boom or directly at a post, at a height of 6–8 m. An angle of lighting (0 0 , 5 0 , 10 0 vertically and horizontally) can be adjusted. Body made of a pressured aluminium cast forms a convection radiator. Lamp-shade made of tempered glass. Light source: LED panel with a system of lenses and reflector forming the required shape of light. Designed for: illumination of roads, streets, squares. Thanks to its universal construction it fits to all types of stylish and modern surroundings. WEGA N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 2

Layout 1 - Page 107 Layout 1 Page 106 Page 108