AI Content Chat (Beta) logo

k l a s y c z n e / c l a s s i c 089 Latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, dekorowana z charakterystycznym wysięgnikiem 1, 2 lub 3 ramiennym. Proponowana oprawa: Aria, Bell, Chantal o mocy 25–75 W LED Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, obszary zabytkowe. Lantern made of an aluminum, piped column, decorated with a characteristic boom (1, 2 or 3 arms). Suggested fixture: Aria, Bell, Chantal 25–75 W LED Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas. L E S I N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture A R I A B E L L G d a ń s k , z a b y t k o w a k u ź n i a 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 16

Layout 1 - Page 91 Layout 1 Page 90 Page 92