AI Content Chat (Beta) logo

s e v i l a k l a s y c z n e / c l a s s i c 090 SEVILA LU 7/1+1 SEVILA LU 6/1 SEVILA LP 5/1 SEVILA LP 4/1 wysięgnik jednoramienny / single boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-510014 SEVILA LP 5/1 580/500/–/80 13,3/7,6/–/6 FBK 90/18 190-1111-610012 SEVILA LU 6/1 680/600/–/100 13,3/9/7,6/6 FBK 120/22 190-1111-620010 SEVILA LU 6/2 680/600/–/100 13,3/9/7,6/6 FBK 120/22 190-1111-710012 SEVILA LU 7/1 780/700/–/100 13,3/9/7,6/6 FBK 120/22 190-1111-711001 SEVILA LU 7/1+1 780/700/500/100 13,3/9/7,6/6 FBK 150/22 190-1111-720011 SEVILA LU 7/2 780/700/–/100 13,3/9/7,6/6 FBK 120/22 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL wysięgnik dwuramienny / double boom 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 17

Layout 1 - Page 92 Layout 1 Page 91 Page 93