AI Content Chat (Beta) logo

k l a s y c z n e / c l a s s i c 091 Latarnia zbudowana z aluminiowej, stopniowanej kolumny rurowej, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Proponowana oprawa: Chantal, Bell o mocy 32–90 W LED Przeznaczenie: bardzo dobrze komponuje się z zabytkowym otoczeniem na ulicach i placach. Lantern made of aluminum, stepped tubular column.Decorated with a characteristic 1- or 2-arm boom. Suggested fixture: Deco, Bell 32–90 W LED Designed for: it fits well with historic surroundings at streets and squares. S E V I L A N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture D E C O B E L L G d a ń s k , u l . L a s t a d i a 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 18

Layout 1 - Page 93 Layout 1 Page 92 Page 94