AI Content Chat (Beta) logo

l e s i k l a s y c z n e / c l a s s i c 088 LESI LP 4/1 LESI LP 5/2 LESI LU 6/1+1 LESI LP 6/3 UP H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-410011 LESI LP 4/1 485/400/–/75 13,3/7,6/–/– FBO 80/14,5 190-1111-510001 LESI LP 5/1 585/500/–/75 13,3/7,6/–/– FBO 80/14,5 190-1111-520010 LESI LP 5/2 585/500/–/75 13,3/7,6/–/– FBO 80/14,5 190-1111-530005 LESI LP 5/3 UP 515/500/–/75 13,3/7,6/–/– FBO 80/14,5 190-1111-610007 LESI LU 6/1 685/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 190-1111-611001 LESI LU 6/1+1 685/600/400/75 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 190-1111-620006 LESI LU 6/2 685/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 wysięgnik jednoramienny / single boom wysięgnik trójramienny / three-armed boom by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 15

Layout 1 - Page 90 Layout 1 Page 89 Page 91