AI Content Chat (Beta) logo

k l a s y c z n e / c l a s s i c 087 Klasyczna latarnia zbudowana na bazie aluminiowej kolumny rurowej, bogato dekorowana z charakte- rystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Opcjonalnie uchwyty do flag i kwiatów. Proponowana oprawa: Bell, Chantal o mocy 75–105 W LED Przeznaczenie: przestrzenie publiczne o prestiżowym charakterze, place, ulice, obszary zabytkowe. Classic lantern based on an aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1- or 2-arm boom. Optional grips for flags and flowers. Suggested fixture: Bell, Chantal 75–105 W LED Designed for: prestigious public spaces, squares, streets, historic areas. S I E R A K N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture C H A N T A L B E L L S i e r a k o w i c e , u l . K a r t u s k a 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 14

Layout 1 - Page 89 Layout 1 Page 88 Page 90