AI Content Chat (Beta) logo

m a y a l k l a s y c z n e / c l a s s i c 094 MAYAL LU 8/1+B MAYAL LU 9/2 MAYAL LU 10/1 wysięgnik jednoramienny / single boom wysięgnik dwuramienny / double boom H – wysokość całkowita / total height h 1 /h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 3 foundation 190-1111-710003 MAYAL LU 7/1 750/700/–/150 16/6 FBK 120/30 190-1111-720003 MAYAL LU 7/2 750/700/–/150 16/6 FBK 120/30 190-1111-810002 MAYAL LU 8/1 850/800/–/150 17,4/6 FBK 150/30 190-1111-811001 MAYAL LU 8/1+1 850/800/600/150 18,8/6 FBK 150/30 190-1111-820003 MAYAL LU 8/2 850/800/–/150 17,4/6 FBK 150/30 190-1111-910001 MAYAL LU 9/1 950/900/–/150 18,8/6 FBK 150/30 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 21

Layout 1 - Page 96 Layout 1 Page 95 Page 97