AI Content Chat (Beta) logo

b e r n a oprawy / fixtures 110 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO BERNA 24 BERNA 24 BERNA 48 BERNA 48 index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000101 BERNA 24 50/15/10 24 3700 154 30 3500 117 0,08 4 195-1111-000102 BERNA 48 50/20/10 48 7400 154 60 7000 117 0,11 7 – BERNA K 24 50/15/10 24 3700 154 30 3500 117 0,08 4 – BERNA K 48 50/20/10 48 7400 154 60 7000 117 0,11 7 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 7

Layout 1 - Page 112 Layout 1 Page 111 Page 113